Άμεση και στοχευμένη επικοινωνία με το κοινό σας

DIGITAL MARKETING
 •  
   
  Πρόγραμμα απόκτησης online κοινού, leads και πελατών
 •  
   
  Συνεχής βελτίωση της ολοκληρωμένης ψηφιακής παρουσίας σας στο διαδίκτυο
 •  
   
  Ξεκινήστε με χαμηλό προϋπολογισμό και επεκταθείτε καθώς κερδίζετε επισκέπτες και πελάτες

Μεγαλώστε γρήγορα το κοινό και την πελατεία σας

Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και συγκράτηση των καταναλωτών που κάνουν πιο συνειδητές επιλογές. Επομένως, τα μηνύματα που περνάτε πρέπει να είναι άμεσα πιο ξεκάθαρα και πειστικά για να τους κερδίσετε. Αυτό που χρειάζεστε είναι η σωστή επιλογή των κατάλληλων τακτικών online προβολής, η ευελιξία και η συνεχής βελτίωση στην εφαρμογή τους

Σχεδιασμός - Στρατηγική

 • Στην αρχική επικοινωνία μαζί σας θα ενημερωθούμε για τους στόχους σας και θα μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για την εταιρεία σας τις υπηρεσίες και τους ανταγωνιστές σας
 • Θα μελετήσουμε την υπάρχουσα online κατάσταση σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό και τους πελάτες σας για να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: ποίοι είναι οι βασικότεροι ανταγωνιστές σας και δραστηριοποιούνται online, ποιές είναι οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν κοινό, ποιο είναι το προφίλ των πελατών σας, ποιές υπηρεσίες χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους (social media, blogs κλπ.)
 • Θα καθορίσουμε μαζί σας τους στόχους της καμπάνιας με βάση τους χρονικούς περιορισμούς και το διαθέσιμο budget
 • Θα προσδιορίσουμε τις μεθόδους και τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια της καμπάνιας (SEO, PPC, email marketing, social media, κλπ.)
 • Θα προγραμματίσουμε λεπτομερώς όλες τις ενέργειες που θα υλοποιήσουμε στο πλάνο δράσης
 • Θα παρακολουθήσουμε και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της κάθε δράσης σε συνάρτηση με τους αρχικούς στόχους με σκοπό την βελτιστοποίηση της καμπάνιας

Search Engine Optimization

 • Με την βοήθεια σας θα ανακαλύψουμε τις πιο κατάλληλες και δημοφιλείς λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί το κοινό στο οποίο στοχεύετε για να βρει την εταιρεία σας ή τους ανταγωνιστές σας
 • Θα μελετήσουμε το περιεχόμενο και τη δομή του web site προκειμένου να προσδιορίσουμε τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν
 • Θα υλοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο site και θα προσθέσουμε το κατάλληλο περιεχόμενο
 • Θα δημιουργήσουμε links προς το site (off page optimization) από γνωστά directories, μηχανές αναζήτησης, social bookmarking sites και blogs
 • Θα εγκαταστήσουμε εργαλεία παρακολούθησης και δημιουργίας αναφορών (analytics) για την συνεχή παρακολούθηση της «κίνησης» και των ενεργειών των επισκεπτών σας
 • Θα μετράμε και θα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εφαρμόζουμε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες

CRO - Website Optimization

Η πραγματική επιτυχία ενός website αντανακλάται στο ποσοστό μετατροπής των επισκεπτών του σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες (Conversion Rate). Βελτιστοποιούμε την απόδοση των σελίδων σας χρησιμοποιώντας τεχνικές Conversion Rate Optimization (CRO) με στόχο την αύξηση του ποσοστού μετατρεψιμότητας των επισκεπτών σας.

Η βελτιστοποίηση έχει σαν στόχο την αύξηση της απόδοσης του website και είναι μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται πάντα με τις ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών (SEO, SEM, PPC, Social Media marketing, email marketing).

Για την μέτρηση της απόδοσης χρησιμοποιούμε το συντελεστή μετατροπής (conversion rate) των επισκεπτών σας σε χρήστες που ολοκληρώνουν μια επιθυμητή ενέργεια (ένα βασικό στόχο).

 • Θα καθορίσουμε μαζί σας τους βασικούς στόχους του website σας:
  • Μετατροπή επισκεπτών σε πελάτες (αγορά ή παραγγελία προϊόντος)
  • Εγγραφή στο news letter
  • Εισαγωγή σχολίων στο blog
  • Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας
  • ...
 • Θα μελετήσουμε το website σας προκειμένου να κατανοήσουμε τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και των περιεχομένων που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων
 • Θα εφαρμόσουμε τις απαραίτητες διορθώσεις στο περιεχόμενο και την αρχιτεκτονική των σελίδων προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση του website
 • Θα δοκιμάσουμε την απόδοση των αλλαγών χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Google Website Optimizer με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
 • Θα μετρήσουμε και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας εργαλεία analytics

E-mail Marketing

 • Προωθήστε τα προϊόντα σας και επικοινωνήστε με τους πελάτες και το κοινό σας άμεσα, στοχευόμενα και με χαμηλό κόστος
 • Διαχωρίσετε το κοινό σας σε ομάδες με βάση συγκεκριμένα δημογραφικά κριτήρια και στείλετε στην κάθε ομάδα ιδιαίτερο μήνυμα έτσι ώστε να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση
 • Δημιουργήστε eMail lists από τους επισκέπτες του εταιρικού σας web site και τις καμπάνιες ενημέρωσης (banners, νέα, άρθρα, social media)
 • Επεξεργαστείτε τις email λίστες σας μέσα από εύχρηστο σύστημα διαχείρισης (import και export διευθύνσεων, καθαρισμός μη έγκυρων διευθύνσεων κλπ.)
 • Δείτε και αναλύστε τα αποτελέσματα της κάθε καμπάνιας μέσα από το σύστημα αναφορών στατιστικών στοιχείων (reporting) για την παρακολούθηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της κάθε καμπάνιας (πόσοι είδαν και άνοιξαν το e-mail σας , πόσοι επέλεξαν να μην λαμβάνουν στο μέλλον άλλα μηνύματα, πόσοι είδαν το landing page στο site της εταιρείας, κλπ.)
 • Δημιουργήστε τα μηνύματα σας μέσα από εξελιγμένο editor . Θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τα email μηνύματα σας γράφοντας για εσάς το κατάλληλο περιεχόμενο
 • Θα δημιουργήσουμε για εσάς landing pages αντίστοιχες με το μήνυμα των emails της κάθε καμπάνιας

Social Media Marketing

 • Θα βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα στο site σας διευρύνοντας την διαδικτυακή παρουσία σας μέσα από γνωστά blogs και sites κοινωνικής δικτύωσης
 • Θα σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε στην χρήση των social media για να αξιοποιήσετε μεθοδικά και αποτελεσματικά τις δυνατότητες προβολής της εταιρείας σας
 • Θα σας δείξουμε πως να «στήσετε» την εταιρική σας παρουσία στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα ώστε να προσεγγίσετε περισσότερους πελάτες βελτιώνοντας την επικοινωνία μαζί τους
 • Θα σας ενημερώσουμε για τις βασικές αρχές παρακολούθησης της εταιρικής φήμης και για το πώς πρέπει να διαχειριστείτε μια κακή φήμη για την εταιρεία σας
 • Δείτε μαζί μας τα Social media στην πράξη μέσα από Case studies & Labs:
  • Blogs, πως τα χρησιμοποιούμε και τι μας προσφέρουν;
  • Social Networks, Facebook, Myspace – ποια είναι η δύναμή τους;
  • Microblogging, twitter – αποδίδει;
  • Video and Audio sharing, YouTube, flickr, podcasts,…
  • Social bookmarking,delicious, dig – μας ανεβάζουν στις μηχανές αναζήτησης;
  • Location Based, foursquare – το μέλλον των κοινωνικών δικτύων με βάση την τοποθεσία
  • Άλλα δίκτυα που είναι κρυμμένοι θησαυροί για την επιτυχία μας (posterous, tumblr,…)

marketing plan

 • Στην αρχική επικοινωνία μαζί σας θα ενημερωθούμε για τους στόχους σας και θα μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για την εταιρεία σας τις υπηρεσίες και τους ανταγωνιστές σας
 • Θα μελετήσουμε την υπάρχουσα online κατάσταση σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό και τους πελάτες σας για να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: ποίοι είναι οι βασικότεροι ανταγωνιστές σας και δραστηριοποιούνται online, ποιές είναι οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν κοινό, ποιο είναι το προφίλ των πελατών σας, ποιές υπηρεσίες χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους (social media, blogs κλπ.)
 • Θα καθορίσουμε μαζί σας τους στόχους της καμπάνιας με βάση τους χρονικούς περιορισμούς και το διαθέσιμο budget
 • Θα προσδιορίσουμε τις μεθόδους και τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια της καμπάνιας (SEO, PPC, email marketing, social media, κλπ.)
 • Θα προγραμματίσουμε λεπτομερώς όλες τις ενέργειες που θα υλοποιήσουμε στο πλάνο δράσης
 • Θα παρακολουθήσουμε και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της κάθε δράσης σε συνάρτηση με τους αρχικούς στόχους με σκοπό την βελτιστοποίηση της καμπάνιας

seo

 • Με την βοήθεια σας θα ανακαλύψουμε τις πιο κατάλληλες και δημοφιλείς λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί το κοινό στο οποίο στοχεύετε για να βρει την εταιρεία σας ή τους ανταγωνιστές σας
 • Θα μελετήσουμε το περιεχόμενο και τη δομή του web site προκειμένου να προσδιορίσουμε τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν
 • Θα υλοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο site και θα προσθέσουμε το κατάλληλο περιεχόμενο
 • Θα δημιουργήσουμε links προς το site (off page optimization) από γνωστά directories, μηχανές αναζήτησης, social bookmarking sites και blogs
 • Θα εγκαταστήσουμε εργαλεία παρακολούθησης και δημιουργίας αναφορών (analytics) για την συνεχή παρακολούθηση της «κίνησης» και των ενεργειών των επισκεπτών σας
 • Θα μετράμε και θα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εφαρμόζουμε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες

website optimization

Η πραγματική επιτυχία ενός website αντανακλάται στο ποσοστό μετατροπής των επισκεπτών του σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες (Conversion Rate). Βελτιστοποιούμε την απόδοση των σελίδων σας χρησιμοποιώντας τεχνικές Conversion Rate Optimization (CRO) με στόχο την αύξηση του ποσοστού μετατρεψιμότητας των επισκεπτών σας.

Η βελτιστοποίηση έχει σαν στόχο την αύξηση της απόδοσης του website και είναι μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται πάντα με τις ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών (SEO, SEM, PPC, Social Media marketing, email marketing).

Για την μέτρηση της απόδοσης χρησιμοποιούμε το συντελεστή μετατροπής (conversion rate) των επισκεπτών σας σε χρήστες που ολοκληρώνουν μια επιθυμητή ενέργεια (ένα βασικό στόχο).

 • Θα καθορίσουμε μαζί σας τους βασικούς στόχους του website σας:
  • Μετατροπή επισκεπτών σε πελάτες (αγορά ή παραγγελία προϊόντος)
  • Εγγραφή στο news letter
  • Εισαγωγή σχολίων στο blog
  • Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας
  • ...
 • Θα μελετήσουμε το website σας προκειμένου να κατανοήσουμε τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και των περιεχομένων που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων
 • Θα εφαρμόσουμε τις απαραίτητες διορθώσεις στο περιεχόμενο και την αρχιτεκτονική των σελίδων προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση του website
 • Θα δοκιμάσουμε την απόδοση των αλλαγών χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Google Website Optimizer με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
 • Θα μετρήσουμε και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας εργαλεία analytics

email

 • Προωθήστε τα προϊόντα σας και επικοινωνήστε με τους πελάτες και το κοινό σας άμεσα, στοχευόμενα και με χαμηλό κόστος
 • Διαχωρίσετε το κοινό σας σε ομάδες με βάση συγκεκριμένα δημογραφικά κριτήρια και στείλετε στην κάθε ομάδα ιδιαίτερο μήνυμα έτσι ώστε να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση
 • Δημιουργήστε eMail lists από τους επισκέπτες του εταιρικού σας web site και τις καμπάνιες ενημέρωσης (banners, νέα, άρθρα, social media)
 • Επεξεργαστείτε τις email λίστες σας μέσα από εύχρηστο σύστημα διαχείρισης (import και export διευθύνσεων, καθαρισμός μη έγκυρων διευθύνσεων κλπ.)
 • Δείτε και αναλύστε τα αποτελέσματα της κάθε καμπάνιας μέσα από το σύστημα αναφορών στατιστικών στοιχείων (reporting) για την παρακολούθηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της κάθε καμπάνιας (πόσοι είδαν και άνοιξαν το e-mail σας , πόσοι επέλεξαν να μην λαμβάνουν στο μέλλον άλλα μηνύματα, πόσοι είδαν το landing page στο site της εταιρείας, κλπ.)
 • Δημιουργήστε τα μηνύματα σας μέσα από εξελιγμένο editor . Θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τα email μηνύματα σας γράφοντας για εσάς το κατάλληλο περιεχόμενο
 • Θα δημιουργήσουμε για εσάς landing pages αντίστοιχες με το μήνυμα των emails της κάθε καμπάνιας

social media

 • Θα βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα στο site σας διευρύνοντας την διαδικτυακή παρουσία σας μέσα από γνωστά blogs και sites κοινωνικής δικτύωσης
 • Θα σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε στην χρήση των social media για να αξιοποιήσετε μεθοδικά και αποτελεσματικά τις δυνατότητες προβολής της εταιρείας σας
 • Θα σας δείξουμε πως να «στήσετε» την εταιρική σας παρουσία στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα ώστε να προσεγγίσετε περισσότερους πελάτες βελτιώνοντας την επικοινωνία μαζί τους
 • Θα σας ενημερώσουμε για τις βασικές αρχές παρακολούθησης της εταιρικής φήμης και για το πώς πρέπει να διαχειριστείτε μια κακή φήμη για την εταιρεία σας
 • Δείτε μαζί μας τα Social media στην πράξη μέσα από Case studies & Labs:
  • Blogs, πως τα χρησιμοποιούμε και τι μας προσφέρουν;
  • Social Networks, Facebook, Myspace – ποια είναι η δύναμή τους;
  • Microblogging, twitter – αποδίδει;
  • Video and Audio sharing, YouTube, flickr, podcasts,…
  • Social bookmarking,delicious, dig – μας ανεβάζουν στις μηχανές αναζήτησης;
  • Location Based, foursquare – το μέλλον των κοινωνικών δικτύων με βάση την τοποθεσία
  • Άλλα δίκτυα που είναι κρυμμένοι θησαυροί για την επιτυχία μας (posterous, tumblr,…)
 

Kαλέστε μας στο
+30 2114018227