Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εφαρμογών

CUSTOM SOFTWARE

Εφαρμογές για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες
και τεχνολογίες λογισμικού

Web-based: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari

Smartphones & tablets : Android, Apple iOS και BlackBerry

Desktop: MS Windows & Linux cross-platform client-centric εφαρμογές

 

Kαλέστε μας στο
+30 2114018227

Τεχνολογίες

  • Servers: MS Windows, Linux, Unix
  • Βάσεις Δεδομένων: Oracle, MySQL, MS SQL Server, MS Access, PostgreSQL, MongoDB
  • Development frameworks: JavaEE, Java Play, Velocity, PHP, Symfony
  • User Interface: HTML5, CSS3, Javascript, XML/XSLT, jQuery, ExtJS, JSF RichFaces, AngularJS

Διαδικασία υλοποίησης
Επιτυγχάνουμε γρήγορα και ποιοτικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας:

  • Ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης Rational Unified Process, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του εκάστοτε έργου
  • Σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και εργαλεία ανάπτυξης – διαχείρισης
  • Απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων
  • Ενεργή συμμετοχή των χρηστών