Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λογισμικό εφαρμογών για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες
και τεχνολογίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Web-based: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari

Smartphones & tablets : Android, Apple iOS και BlackBerry

Desktop: MS Windows & Linux cross-platform client-centric εφαρμογές

 

Kαλέστε μας στο
+30 2114018227

Τεχνολογίες

  • Servers: Linux, Unix, Windows
  • Βάσεις Δεδομένων: Oracle, MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL
  • Search Engines: Apache Lucene, SOLR, Elastic Search 
  • Development frameworks:  Java Play, Velocity, FreeMarker, PHP, Symfony
  • User Interface: HTML5, CSS3, Javascript, Angular,  jQuery, ExtJS, JSF 
  • Message / Data format: XML/XSLT, JSON, AVRO

Διαδικασία υλοποίησης
Επιτυγχάνουμε γρήγορα και ποιοτικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας:

  • Ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών Rational Unified Process, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του εκάστοτε έργου
  • Σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και εργαλεία ανάπτυξης – διαχείρισης
  • Απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων
  • Ενεργή συμμετοχή των χρηστών