Απρόσκοπτη και ασφαλής ολοκλήρωση εφαρμογών και δεδομένων

Λύσεις βασισμένες σε ανοιχτά πρότυπα (Open Standards) για την ολοκλήρωση των εφαρμογών σας χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων στα δεδομένα και το υφιστάμενο λογισμικό:

 •  
   
  Αυτοματοποίηση διαδικασιών
 •  
   
  Μείωση σφαλμάτων λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων
 •  
   
  Βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών σας
 •  
   
  Μείωση του κόστους διαχείρισης
 •  
   
  Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου λογισμικού
 

Kαλέστε μας στο
+30 2114018227

Εφαρμογές

 • Διασύνδεση συστημάτων eCommerce, information portals και websites με back-office εφαρμογές όπως CRM και ERP
 • Διασύνδεση εφαρμογών με third-party λογισμικό και υπηρεσίες όπως: video conference, streaming media, SMS gateways, Digital Rights Management (DRM), search engines, email marketing, payment gateways
 • Ολοκλήρωση δεδομένων μεταξύ ετερογενών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων
 • Data Streams processsing, web services Orchestration (asynchronous, flow control, transaction management & activity monitoring)

Τεχνολογίες

 • Web Services: SOAP, WDSL, UDDI, JSON
 • Αυτοματισμός διαδικασιών & Data Flows με NoSQL, Java, Apache NiFi & Apache Kafka (message broker)   
 • MicroServices - Μοντέλο υπηρεσιών REST βασισμένο στα πρότυπα HTTP, URL και JSON/XML
 • Απευθείας πρόσβαση  σε δεδομένα με χρήση database calls στις βάσεις δεδομένων των εφαρμογών χρησιμοποιώντας interfaces όπως JDBC και ODBC
 • Program calls για πρόσβαση στο διαθέσιμο API των υφιστάμενων εφαρμογών (Java, C, PL/SQL PHP, JavaScript)