ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπηρεσίες και λογισμικό για «ειδικές αποστολές»

Δίνουμε λύσεις στις πιο δύσκολες επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις

 •  
   
  Ετερογενής τεχνολογικές πλατφόρμες και δεδομένα
 •  
   
  Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα
 •  
   
  Πολύπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες
 •  
   
  Μεταβαλλόμενες ή ασαφείς λειτουργικές προδιαγραφές
 •  
   
  Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και συναλλαγών
 •  
   
  Υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα, ασφάλεια και διαθεσιμότητα
 •  
   
  Δημιουργία εφαρμογών για mobile, web και desktop
 

Kαλέστε μας στο
+30 2114018227

Λύσεις σχεδιασμένες αποκλειστικά για
τις ανάγκες σας

Υλοποιούμε εφαρμογές πληροφορικής αναλαμβάνοντας κάθε τεχνική και λειτουργική παράμετρο που καθορίζει την απόδοση και την αξιοπιστία τους:

 • Διασύνδεση και ολοκλήρωση εφαρμογών – συστημάτων πληροφορικής
 • Επέκταση και βελτιστοποίηση συστημάτων
 • Δημιουργία νέων εφαρμογών - υπηρεσιών και λειτουργιών σε υφιστάμενα συστήματα
 • Μεταφορά ή ενοποίηση δεδομένων και υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός και κατασκευή νέων εφαρμογών πληροφορικής
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης συστημάτων

Enterprise level expertise

Μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα integration:

 • Management Information Systems (MIS)
 • Project Management (PMIS)
 • Quality Management (ISO9001)
 • Environmental Management (ISO14001, EMAS)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Information & Collaboration Portal