Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001

H Synergic Software από τον Σεπτέμβριο του 2012 εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Η Synergic Software με την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων ISOLUTION Consulting O.E. , ανέπτυξε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Tο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) πιστοποιήθηκε από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. με το υπ’ αριθμόν ΣΔΠ 4236/12 πιστοποιητικό.

Πεδίο εφαρμογής ΣΔΠ

  • Εξειδικευμένες εφαρμογές & συστήματα λογισμικού
  • Information portals
  • Εταιρικά & marketing websites
  • E-Commerce solutions
  • Management information systems