Η εξέλιξη του Marketing Automation για το 2013

Πριν από λίγους μήνες (20/12/2012) η Eloqua ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τελική συμφωνία για την εξαγορά της από την Oracle σημειώνοντας ότι: «Αν και είναι μεγάλη επιτυχία για τους μετόχους και τους εργαζομένους της εταιρείας αυτή η εξαγορά, πιστεύουμε ότι περισσότερο θα ωφεληθούν οι πελάτες μας».

Τι στα αλήθεια μπορούν όμως να περιμένουν οι πελάτες της Eloqua και της Oracle από αυτή την συνεργασία ;

Η Oracle με την εξαγορά της Eloqua θέλει να δημιουργήσει μια αμιγώς διαδικτυακή υπηρεσία Διαχείρισης Εμπειρίας Πελατών (Customer Experience Cloud) υποσχόμενη στους οργανισμούς και τις εταιρείες που θα τη χρησιμοποιήσουν ότι θα τους μεταμορφώσει τον τρόπο που υποστηρίζουν και εξυπηρετούν τους πελάτες τους καθώς επίσης και τον τρόπο που θα προβάλουν και θα πουλάνε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους.

Η εξέλιξη του Marketing Automation για το 2013

Σήμερα ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται και αλληλεπιδρά μια επιχείρηση με τους πελάτες της έχει αλλάξει ριζικά καθώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την αλληλεπίδραση. Κανάλια επικοινωνίας όπως το εταιρικό web site, οι σελίδες των εταιριών στα social media, το email και τα smart phones αποτελούν τα δημοφιλέστερα μέσα για τους πελάτες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η χρήση των μέσων αυτών δημιουργεί ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που αφορά την καταγραφή της αλληλεπίδρασης των πελατών με την επιχείρηση (click-stream data). Σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των καταναλωτών μπορούν να καταγραφούν και αναλυθούν κατάλληλα από τις επιχειρήσεις προκειμένου να αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία που θα καθοδηγήσουν τις μελλοντικές δράσεις του marketing και του customer service των εταιρειών.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει αυτοματοποίηση και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του marketing και των πωλήσεων των επιχειρήσεων. Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για υπηρεσίες και λύσεις όπως αυτές που παρέχει η Eloqua είναι το Marketing Automation (ΜΑ). To Marketing Automation αναφέρεται στις πλατφόρμες λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών marketing και πωλήσεων στο ιδιαίτερα πολύπλοκο επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις ακόλουθες βασικές λειτουργικές περιοχές:

  • Marketing Intelligence: Πρόκειται για συστήματα που δίνουν έμφαση στην παρακολούθηση και τις μετρήσεις αποτελεσματικότητας των marketing campaigns των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με το Google Analytics αλλά σε πολύ πιο εξελιγμένη μορφή. Στόχος των εργαλείων αυτών είναι η ακριβής μέτρηση και παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μιας σύγχρονης επιχείρησης με τους πελάτες της μέσα από διαφορετικά ψηφιακά κανάλια (website, email, social media, μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, mobile applications,κλπ.). Κάθε δράση προβολής και προώθησης μιας επιχείρησης σχεδιάζεται, υλοποιείται και αποτιμάτε με ακρίβεια προκειμένου να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις μπορούν με χρήση στατιστικών και μετρίσιμων δεικτών να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες και το κοινό τους, να γνωρίζουν ποια ψηφιακά κανάλια και ποιο περιεχόμενο έχει μεγαλύτερη απήχηση. Ο στόχος είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης σε σχέση με την επιχειρησιακή επένδυση σε καμπάνιες προβολής και επικοινωνίας (ROI – Return On Investment).
  • Marketing Automation: Αφορά το σύνολο των σύγχρονων «εργαλείων» λογισμικού που αυτοματοποιούν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων marketing, ξεκινώντας από το σχεδιασμό των marketing campaigns μέχρι το τελικό αποτέλεσμα (πώληση, αναγνωρισιμότητα κλπ.). Συνήθως περιλαμβάνουν συστήματα email marketing, social sharing & sign on, lead management, conversion rate optimization κλπ.
  • Advanced Workflow Automation: Πρόκειται για εργαλεία αυτοματοποίησης της εσωτερικής διαδικασίας του marketing ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας (προϋπολογισμός και σχεδιασμός, marketing ημερολόγιο κ.α.) . Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός CRM συστήματος και ενός διαχειριστή ο οποίος θα «ρυθμίσει» τις διαδικασίες και τους επιχειρησιακούς κανόνες. Αυτά τα συστήματα αυξάνουν την ικανότητα των στελεχών marketing να παραδώσουν το σωστό περιεχόμενο (μηνύματα προβολής και επικοινωνίας), στο κατάλληλο – στοχευόμενο κοινό, στον κατάλληλο χρόνο.

Το web και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν και να προβληθούν με διαφορετικούς και πολυάριθμους τρόπους σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό. Οι λύσεις Marketing Automation επιδιώκουν την αποτελεσματική διαχείριση της σύγχρονης πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζουν τα τμήματα marketing των επιχειρήσεων. Το Marketing Automation είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθάει στη καθολική διαχείριση των επιχειρησιακών στόχων, του χρόνου και του περιεχόμενου των μηνυμάτων που δημιουργούν οι επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που λαμβάνουν από το κοινό με το οποίο αλληλεπιδρούν μέσω του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Tags: marketing automation