306 νέα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail»

306 νέα επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 14,1 εκ ευρώ, εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής. Τα 306 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό €14.108.326,14 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε €8.216.411,88 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

306 νέα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail»

 Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφ’ όσον το επιθυμούν, μπορούν με την έναρξη του επενδυτικού τους σχεδίου να λαμβάνουν προκαταβολή ύψους 35% της δημόσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...