Έναρξη του προγράμματος Digi-Mobile

Ανακοινώθηκε η έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων digi-mobile από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ψηφιακή Σύγκλιση.Η δράση digi-mobile συνολικού συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών για smartphones και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). 

 

Έναρξη του προγράμματος Digi-Mobile

Στόχος του digi-mobile είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις για:

  • Μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας αξιοποιώντας smartphone εφαρμογές που διευκολύνουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα.
  • Ολοκληρωμένη προβολή των επιχειρήσεων και βελτίωση της επικοινωνίας με τους υφιστάμενους ή νέους πελάτες, αξιοποιώντας κατάλληλα τις δυνατότητες των «έξυπνων» κινητών και των tablet-pc για παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης.
  • Αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2012
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012
  • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012
  • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Η δράση υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Η Synergic Software εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη mobile εφαρμογών και websites.Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το πώς θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τη δράση digi-mobile.