Ευρώπη, η μεγαλύτερη e-commerce αγορά ξοδεύει χρήματα!

Προβλεπόμενη ανάπτυξη εσόδων από online πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών για το έτος 2012

- Ευρώπη 305€ δισ. (αντί 254€ το 2011)

- Ηνωμένες Πολιτείες 280€ δισ.

- Asia-Pacific 216€ δισ.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce ) στην Ευρώπη διανύει μια περίοδο ευημερίας και μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Το ποσοστό ανάπτυξης online εσόδων για το έτος 2012 υπολογίζεται να είναι 22% !!!

Ευρώπη, η μεγαλύτερη e-commerce αγορά ξοδεύει χρήματα!

Οι online αγορές για τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν αισθητά. Συγκεκριμένα η αναμενόμενη ανάπτυξη σε χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης έχει ως εξής:

- Πολωνία και Τσεχία, μεταξύ 25 και 30 %

- Γαλλία 20%

- Οι Κάτω Χώρες 10%

- Γερμανία 25%

- Βέλγιο 20%

- Ιταλία 19%

- Ισπανία 19%

Το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου της ευρωπαϊκής αγοράς (σύμφωνα με το Ecommerce Europe)

Η εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σύμφωνα με τον François Momboisse (πρόεδρο του Ecommerce Europe): “Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη…”. Επίσης, επισημάνει ότι η online ασφάλεια πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χρήστες /καταναλωτές είναι συνεχώς συνδεδεμένοι

Το mobile commerce (το ηλεκτρονικό εμπόριο με τη χρήση κινητών συσκευών) θα καθορίσει την ανάπτυξη των online αγορών την ερχόμενη χρονιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το m-commerce θα αγγίξει το 20% των συνολικών online αγορών για το 2012 (5% το 2011), στην Σκανδιναβία το 8% και στη Γαλλία το 3%. Το μερίδιο για το m-commerce στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζετε στο 10%.

Όπως αναφέρει ο William Jongen (μέλος του συμβουλίου του EcommerceEurope) οι χρήστες / καταναλωτές είναι ήδη συνδεδεμένοι, (από αυτούς το 47,6% έχουν smartphone), μπορούν να αναζητήσουν και να αγοράσουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θελήσουν. Μια μεγάλη πρόκληση για τις καινοτόμες επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να ακολουθήσουν εγκαίρως τις εξελίξεις.

24 Δεκ 2012 - 00:00:00