Ηλεκτρονικό εμπόριο: νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23/6/2011 θα ενισχύσει τα δικαιώματά των καταναλωτών και στα 27 κράτη μέλη. Η νέα οδηγία αποσαφηνίζει και απλουστεύει τις διαδικασίες που αφορούν το εξ αποστάσεως εμπόριο (ηλεκτρονικό εμπόριο) καθορίζοντας μια πανευρωπαϊκή δέσμη μέτρων με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου που λαμβάνει χώρα μέσω του διαδικτύου. Το νέο νομικό πλαίσιο δίνει έμφαση στην ασφάλεια των καταναλωτών, την ενημέρωση πριν από τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη σαφήνεια από πλευράς των επιχειρήσεων για το νομοθετικό πλαίσιο στην ενωμένη Ευρώπη.  

 

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο: νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Η πρόταση θα εξαλείψει τις κρυφές επιβαρύνσεις και δαπάνες στο διαδίκτυοΟι 10 σημαντικότερες για τους καταναλωτές αλλαγές της νέας οδηγίας είναι οι εξής:

  1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές
  2. Απαγόρευση προσημειωμένων τετραγωνιδίων σε δικτυακούς τόπους
  3. Προθεσμία 14 ημερών για να αλλάξετε γνώμη σχετικά με πραγματοποιηθείσα αγορά
  4. Επέκταση των δικαιωμάτων επιστροφής
  5. Θέσπιση τυποποιημένου πανευρωπαϊκού εντύπου υπαναχώρησης
  6. Κατάργηση επιπρόσθετων τελών για τη χρήση πιστωτικών καρτών και τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης
  7. Σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που καταβάλλει το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων
  8. Καλύτερη προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα ψηφιακά προϊόντα
  9. Κοινοί κανόνες που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να εμπορεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...

08 Δεκ 2011 - 00:00:00