Στοχευμένο περιεχόμενο, το «μυστικό» της επιτυχημένης διαδικτυακής παρουσίας

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία δυναμικής και αποτελεσματικής online εταιρικής παρουσίας είναι η έρευνα και η μελέτη των δεδομένων που αφορούν το κοινό και τους πελάτες της εταιρίας. Κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει όσα περισσότερα στοιχεία για τους πελάτες της. Ο στόχος είναι η δημιουργία μηνυμάτων με περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες , τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά στοιχεία του online κοινού της επιχείρησης. 

 

Όσα περισσότερα γνωρίζει μια εταιρία για το κοινό και την πελατεία της τόσο πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες θα είναι οι υπηρεσίες που θα μπορεί να προσφέρει στο διαδίκτυο. Κάθε υπηρεσία και πληροφορία που παρέχεται οnline πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Δημογραφικά (φύλο, ηλικία, τοποθεσία, επάγγελμα, εθνικότητα, εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, κλπ.)
 • Ψυχογραφικά / Συμπεριφοράς (ενδιαφέροντα, προβληματισμοί, προσδοκίες, αξίες, lifestyle, κλπ.)
 • Εμπορικά (μέγεθος οργανισμού ή εταιρίας, κύκλος εργασιών, ιστορικό, τομέας δραστηριότητας, αριθμός εργαζόμενων, κλπ.)

 

Στοχευμένο περιεχόμενο, το «μυστικό» της επιτυχημένης διαδικτυακής παρουσίας

Ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ψηφιακής εμπειρίας (Digital Experience Management) βοηθά στην παροχή συναφούς περιεχόμενου (relevant content) και ψηφιακών υπηρεσιών με τη βοήθεια των ακόλουθων λειτουργιών:

 • Ομαδοποίηση κοινού/πελατών (audience/customers segmentation) Το σύστημα παρέχει λειτουργίες καθορισμού του προφίλ των πελατών και του κοινού σας ομαδοποιώντας τους με βάση τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεση σας για αυτούς (προφίλ, ενδιαφέροντα, τοποθεσία, κλπ.). Ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία της κατηγορίας αυτής είναι τα user/customer personas και τα audience segments.
 • Δυναμική και Εξατομικευμένη Στόχευση (personalized targeting) Το σύστημα αναλαμβάνει την προβολή του κατάλληλου μηνύματος, στο κατάλληλο κοινό, στον κατάλληλο χρόνο. Σημαντικά εργαλεία της κατηγορίας αυτής είναι ο χρονοπρογραμματισμός της προβολής και απόσυρσης του περιεχομένου (content scheduler), και η επιλεκτική προβολή περιεχομένου με βάση κανόνες (rules engine) που σχετίζονται με τις πληροφορίες που έχει το σύστημα για τον εκάστοτε επισκέπτη (ανώνυμο ή συνδεδεμένο).

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο ενός εξελιγμένου συστήματος που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω είναι δυνατότητα να καταγράφει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν το online κοινό της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται με ενσωμάτωση μηχανισμών analytics οι οποίοι είτε παρέχονται από το λογισμικό (build in), είτε μέσω διασυνδέσεων προς 3d part services (π.χ. google analytics). Επιπρόσθετα, το σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται με εξωτερικά επιχειρησιακά συστήματα τα οποία το τροφοδοτούν με πληροφορίες για τους υφιστάμενους πελάτες και το κοινό (π.χ. CRM, ERP, OLTP κλπ). Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα απαραίτητες και χρησιμοποιούνται από τις εξελιγμένες πλατφόρμες διαχείρισης ψηφιακής εμπειρίας σε συνδυασμό με τους κανόνες στόχευσης του περιεχομένου (rules engine) για την αυτοματοποιημένη παροχή εξατομικευμένων μηνυμάτων και υπηρεσιών με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εκάστοτε χρήστη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης μηχανισμού αναγνώρισης συσκευής πρόσβασης και προσαρμογής της προβολής του περιεχόμενου. Το σύστημα θα πρέπει αυτόματα να αναγνωρίζει το ψηφιακό κανάλι που χρησιμοποιεί το κοινό προκειμένου να προβάλει κατάλληλα το περιεχόμενο (PC, tablet, smartphone, κλπ.).

Ορισμένες από τις πιο γνωστές και εξελιγμένες πλατφόρμες που παρέχουν λειτουργίες multichannel content targeting είναι:

 • HP Autonomy
 • Adobe Target
 • Sitecore
 • SDL
 • Oracle DX
 • ΙΒΜ WCM
 • Ektron DXH
 • Hippo CMS
 • Jahia xCM

Tags: user experience , Multichannel websites