Υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και λύσεις με τη σφραγίδα του ISO 9001

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO 9001:2008.  Η πιστοποίηση της Synergic Software υπογραμμίζει την δέσμευση μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προσήλωσή μας στην παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων.

Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) υλοποιήθηκε με την αμέριστη συνδρομή και την πολύτιμη καθοδήγηση της  εταιρείας συμβούλων ISOLUTION Consulting O.E. 

Υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και λύσεις με τη σφραγίδα του ISO 9001

Tο ΣΔΠ πιστοποιήθηκε από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS με το υπ’ αριθμόν  ΣΔΠ 4236/12 πιστοποιητικό.